Servizos
Esforzamonos por acadar a capacidade precisa para adaptarnos as necesidades dos nosos clientes

Noso obxetivo

O nos obxetivo é a atención dos nosos clientes aos que aportamos todolos medios técnicos e operativos dos que dispoñemos para garantizar a súa satisfacción, adaptándonos as suas necesidades e tendo sempre presente a importancia da seguridade dado o impacto que supón a actividade que realizamos.

Por iso, contamos cun persoal altamente cualificado e experimentado, así coma cun parque de maquinaria e un servizo de mantemento de primeira liña no sector da perforación e voadura.

  • Perforación e voadura en Minería a ceo aberto e interior
  • Perforacións para labores de investigación
  • Demolición de estructuras mediante voaduras controladas
  • Aplicación de cementos expansivos
  • Excavacións por voadura en obra civil (autovías, estradas, ferroviarias, obras hidráulicas e de medio ambiente, etc...)
  • Perforación para estabilización de taludes, colocación de bulóns, proxección de hormigóns e colocación de mallas

Áreas de Actividade

Atención persoalizada e profesional en todas as fases da execución dos traballos de voadura, dende a elaboración de proxectos, a obtención e tramitación dos permisos precisos, os traballos de perforación, o cálculo das voaduras, a carga e o disparo das mesmas

Perforación e voaduras de rochas

Perforación de macizo rocoso

Pódese realizar unha amplia selección de diámetros de perforación que van dende os 38 mm á 127 mm, dita perforación é aplicable a voaduras, drenaxes, sostemento e perfilado de taludes, etc.

Voaduras

Voaduras

Deseño, cálculo e execución de todo tipo de voaduras. O departamento técnico está capacitado para o deseño, cálculo e execución de grandes voaduras de producción en canteiras ou minas a ceo aberto así coma voaduras controladas en zonas criticas (micro-voladuras).

Proxectos

Proxectos

Realizamos todos os trámites ante a administración pública para a obtención dos permisos requeridos, así como a elaboración de controis de vibracións e informes técnicos.


Canteiras

Canteiras

Traballamos en esteita colaboración cun gran numero de canterias en Galicia, nos proxectos explotacións mineiras.

Amplia experiencia no sector da explotación de áridos dado que dispoñemos de maquinaria en propiedade que é a específica para a realización destes traballos, así como de persoal altamente cualificado e especializado nos mesmos.

Obra pública e Civil

Obra pública e Civil

Ofrecemos aos nosos clientes un servizo integral aportando medios propios tanto de maquinaria como de persoal.

Os nosos traballadores contan cunha dilatada experiencia no sector e dispoñen do carné de perforista e do carné de artilleiro pecisos para a realización dos nosos traballos

Cemento Expansivo

Cemento Expansivo

O cemento expansivo adquire o su nome porque tende a expandirse lixeiramente na súa fase de endurecemento, e posto baixo condicións húmedas.

Os traballos con cemento expansivo teñen amplia aplicación, xa que sirven para fragmentar, cortar e demoler rocas ou pequenos macizos rocosos, fundamentalmente naqueles lugares que, por condicionantes do entorno e por razóns de seguridade, non permiten ou aconsellan o uso de explosivos mediante voaduras convencionais

Departamento Técnico

Departamento Técnico

NuestroO noso equipo de profesionais está formado por persoal con alta cualificación e especialización, que realiza os estudos previos precisos para a execución dos traballos.

O seu obxetivo é garantizar a satisfacción dos nosos clientes, aportando solucións as necesidades e cuestións que poidan xurdir no desenvolvemento dos traballos.

O departamento técnico dispón de sismógrafos dixitais cos que rexistrar as vibracións producidas polas voaduras e con eles realizar informes técnicos.

¿Tes alguna pregunta?

Estamos desexando traballar contigo
¡Fálanos!
Proyecto financiado por el KIT DIGITAL