Voladuras Carmona
Cara un novo horizonte

Somos especialistas en traballos de Perforación e Voadura tanto para obra pública como privada, así como en explotacións mineiras a ceo aberto

Máis de 40 años de experiencia

Cronoloxía da nosa historia

1979

A Empresa foi fundada por Juan Carmona Caballero (Enxeñeiro Técnico de Minas) no ano 1.979.

1996

Neste ano, pasa a denominarse Voladuras Carmona, S.A. Grazas a experiencia e o traballo continuo, consolidase no sector onde segue enfocándose cara o crecemento da empresa

Actualidade

No ano 2.021 prodúcese un cambio na xerencia, continuando e ampliando a súa actividade de servizos mineiros e obra civil.
O obxetivo é a atención dos nosos clientes aos que aportamos todolos medios técnicos e operativos dos que dispoñemos para garantizar a sua satisfacción, adaptándonos as suas necesidades.

Foto antigua de una mina

Recursos Humanos

Somos un equipo con alta especialización e cualificación persoal, cunha dilatada experiencia no sector

Departamentos/Oficios

  • Administración e Contabilidade
  • Enxeñería
  • Compras e aprovisionamentos
  • Perforistas e artilleiros
  • Mecánico
Proxectos

Proxectos

Redactamos e tramitamos proxectos de voadura e uso de explosivos

Control financiero

Trazabilidade

Análise e control de explosivos con Atrazex e xestión de actas de consumo

Innovación

Innovación

Departamento propio de I+D+i con desenvolvemento de proxectos e subvencións

Informes

Informes

Xeramos informes de cada voadura e xestionamos un sistema interno de calidade


Somos membros da Asociación Galega de Aridos

Logo Asociación Galega de Aridos

Políticas de empresa

A calidade e a mellora continua en todalas actividades desenvolvidas por Voladuras Carmona representan un pilar estratéxico para satisfacer as necesidades reais e futuras dos nosos clientes, de modo que nos permitan seguir sendo competitivos.

Asegurar a satisfacción dos clientes, basándose sempre no cumprimento dos seus requisitos e nun esforzo extra na execución das nosas obras.

Lograr unha competitividade no sector basada na confianza e fidelización dos nosos clientes e o cumprimento dos seus requisitos.

Cumprir cos requisitos legais que lle son de aplicación, así como con aqueles requisitos que a organización suscriba voluntariamente evaluando continuamente dito cumprimento.

Comprometémonos a mellorar, de forma continua, a calidade do noso servizo así coma a nosa actitude fronte aos impatos medioambientais que xenera a nosa actividade propia, así coma as dos nosos proveedores, mediante o establecimento de obxetivos e metas para conseguilo.

Oturo dos pilares estratéxicos de Voladuras Carmona é garantizar a conservación do medio ambiente dunha maneira sostible, mediante a utilización racional dos recursos e a reducción dos residuos, emisións e vertidos.

Optimizar o consumo dos recursos dos que dispón, co fin de evitar o consumo excesivo dos mesmos e diminuir a xeración de residuos derivados do seu uso.

Compromiso de protexer o medio ambiente e o noso entorno, mediante actuacións e medidas orientadas a prevención de calquer tipo de contaminación que poidera orixinarse por operacións debidas a nosa actividade.

Priorizar a comunicación, información e formación de maneira que a responsabilidade da calidade e o medio ambiente incumba a todos os membros da organización.

Voladuras Carmona mantén un compromiso claro coa prevención de riscos laborais e por iso ten implantado na sua actividade un Sistema de Seguridade e Saúde, encamiñado a mellorar as condicións de traballo para eliminar accidentes ou situacións de máximo risco potencial.

Estamos desexando traballar contigo

Estamos aquí para axudarvos a superar o proceso de desenvolvemento o teu proxecto ao longo do camiño
Contacta con nós
Proyecto financiado por el KIT DIGITAL